Λέξεις Μετρητής και μετρητή χαρακτήρων

Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας στο παρακάτω πλαίσιο:


Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των λέξεων και των χαρακτήρων στο κείμενο. Μπορείτε επίσης να πάρετε τον αριθμό των χαρακτήρων χωρίς κενά. Ο μετρητής θα σας βοηθήσει εάν ο στόχος σας είναι να λάβετε κείμενο που υπερβαίνει ορισμένο αριθμό χαρακτήρων ή λέξεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εύκολα τη διάρκεια του κειμένου από άλλο άτομο. Όταν επικολλήσετε ή πληκτρολογήσετε κείμενο στο παρεχόμενο πεδίο, θα πάρετε αμέσως τον αριθμό των λέξεων και χαρακτήρων.