Λέξεις Μετρητής και μετρητή χαρακτήρων

Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενό σας στο παρακάτω πλαίσιο:


Το αποτέλεσμα είναι ο αριθμός των λέξεων και των χαρακτήρων στο κείμενο. Μπορείτε επίσης να πάρετε τον αριθμό των χαρακτήρων χωρίς κενά. Ο μετρητής θα σας βοηθήσει εάν ο στόχος σας είναι να λάβετε κείμενο που υπερβαίνει ορισμένο αριθμό χαρακτήρων ή λέξεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε εύκολα τη διάρκεια του κειμένου από άλλο άτομο. Όταν επικολλήσετε ή πληκτρολογήσετε κείμενο στο παρεχόμενο πεδίο, θα πάρετε αμέσως τον αριθμό των λέξεων και χαρακτήρων.

Arkikoodi
Ιστοσελίδες και αριθμομηχανές για κάθε μέρα

Φινλανδία   Βουλγαρία   Δημοκρατία της Τσεχίας   Γερμανία   Δανία   Εσθονία   Ισπανία   Γαλλία   Ελλάδα   Ουγγαρία   Ιταλία   Λιθουανία   Λετονία   Ολλανδία   Νορβηγία   Πολωνία   Πορτογαλία   Ρουμανία   Σλοβενία   Σλοβακία   Σουηδία   Στα Αγγλικά