Συμπληρώστε δύο τιμές.
% του =  
Παράδειγμα: το 15% των 200 = 30
Συμπληρώστε δύο τιμές.
Αρχική τιμή του προϊόντος:
Τιμή έχει %
Τελική τιμή πώλησης είναι
Παράδειγμα: Αρχική τιμή 60, 20% έκπτωση τιμή = πωλήσεων 48.

Χρησιμοποιήστε επίσης τα παρακάτω παραδείγματα

Πόσο είναι % του ?  
Πόσες % είναι του
Πρώτος αριθμός είναι . Δεύτερος αριθμός είναι .
Ποια είναι η μεταβολή (αύξηση ή μείωση) από την πρώτη σειρά στη δεύτερη αριθμό;
= Πόσες ποσοστά μεγαλύτερα ή μικρότερα είναι ο δεύτερος αριθμός;
Αριθμός αυξήθηκε κατά %.  
Αριθμός μειώθηκε κατά %.  

Ιστοσελίδες και αριθμομηχανές για κάθε μέρα:

Μετατροπέας νομισμάτων  |  Δείκτης μάζας σώματος  |  Μεταβολικό βάρος  |  Ρίξε κέρμα  |  Τένις βαθμολόγησης  |  Λέξεις Μετρητής και μετρητή χαρακτήρων  |  Μέσος όρος