Ρίξε κέρμα

ΚΟΡΏΝΑ

Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές κερμάτων. Η λέξη μπορεί να περιέχει μόνο 12 γράμματα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερες πλευρές στο νόμισμα από δύο μόνο!


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ως συνήθως και να πάρετε ΚΟΡΏΝΑ ή ΓΡΆΜΜΑΤΑ. Η πιθανότητα και των δύο επιλογών είναι ίση. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις τιμές των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τιμές για 'κολύμπι', 'ταινίες' αν αυτές είναι οι επιλογές σας. Μπορείτε επίσης να αυξήσετε τον αριθμό των επιλογών. Ακόμα και τότε, η πιθανότητα κάθε επιλογής είναι ίση. Εάν χρησιμοποιείτε έξι επιλογές και τους αριθμούς 1 έως 6, έχετε κάνει ένα ζάρι.